• Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať?
  • Phone +421 908 700 447
  • yetiband@gmail.com

Jozef Yeti Ančák – prezident školy a hlavný inštruktor.